130+ Best Motivational Quotes in Punjabi for Success| Inspirational Quotes, Thoughts in Punjabi Language

Hello friends, welcome to our Motivational Quotes in Punjabi. After reading this you will experience amazing energy. Like the energy that is generated within us to do any work after listening to someone. This energy is called Motivation. In this post you will get to read Motivational Quotes in Punjabi, Inspirational Quotes in Punjabi, Motivational Thoughts in Punjabi, Inspirational Thoughts in Punjabi, Motivational Shayari in Punjabi. So let’s read this post.

Motivational Quotes in Punjabi
Motivational Quotes in Punjabi

Motivational Quotes in Punjabi

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋ ਰੋਣਾ 

ਗਰ੍ਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਕਦੇ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਦਿਖਾਓ

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੋ

ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਨਾ ਸਿਖ ਲਵੋ, 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਦਗੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਬਣੇ 

ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਵੱਡੇ ਤੇ

ਹਕੀਕਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਏ

ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ,

ਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ,

ਜਦੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਸੁਣਾਓ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਅ ਲਿਆ, 

ਉਹੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ,

ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,

 ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ (ਜੰਗਾਲ) ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ 

ਸੋਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ,

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਹਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਜਲਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ‘ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, 

ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ..!

ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਥ 

ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 

ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Best Motivational Quotes in Punjabi

Best Motivational Quotes in Punjabi
Best Motivational Quotes in Punjabi

ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ,

ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ 

ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤ,

ਧਰਮ ਤੇ ਨਸਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਤ ਭਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਏਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਵਕਤ ਨਾਲੋ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਬਦ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ‘ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਫ਼ਲ ‘ ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾ ਮਿਤਰਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ

 ਜਦੋ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਲੌੜ ਹੋਵੇ

ਪੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਸਹੀ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਪੀਤੇ ਗਏ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ

ਅਕਸਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ,

ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 

ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ

ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ,

ਏਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੋ,

ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ,

ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਸਮਾਂ ਵੀ ਝੁਕਜੂ ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਅੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ | 

ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀਂ ਤੂੰ 

ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ 

ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,

ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ

ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ 

ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ

Inspirational Quotes in Punjabi

Inspirational Quotes in Punjabi
Inspirational Quotes in Punjabi

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੌਪੜੇ ‘ਚ ਸੌਂ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ,

ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ

ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

Inspirational Quotes in Punjabi

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ‘ਚ ਅਰਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ

ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਸੌ ਕੇ ਗਵਾ ਲਉ ।। 

ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਵੋ”.

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ.

Inspirational Quotes in Punjabi

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ,

ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ

ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰ ਲਵੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, 

ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ

Inspirational Quotes in Punjabi

ਕਦਰ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ

ਫਾਲਤੂ ਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ

ਅਕਸਰ ਡਰਾਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ

ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 

ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੀ 

ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ

ਮੇਰੀ  ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦਾ,

ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਇਹਸਾਸ  ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲਫਾਜ ਪੜਦੇ ਨੇ.

Inspirational Quotes in Punjabi

ਐਵੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿਲਾਂ

ਪਿਆਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ

ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Inspirational Quotes in Punjabi

Motivational Thoughts in Punjabi

Motivational Thoughts in Punjabi
Motivational Thoughts in Punjabi

ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ

ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੰਨੇ

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

Motivational Thoughts in punjabi

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 

ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਖੁਸ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ

Motivational Thoughts in punjabi

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਾ ਹੋਣ 

ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ: ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੌੜੋ ਜਾਂ 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਠੋ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ

Motivational Thoughts in punjabi

ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ

Inspirational Thoughts in Punjabi

Inspirational Thoughts in Punjabi
Inspirational Thoughts in Punjabi

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਡੀਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

ਬਣਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਾਏਗਾ 

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ,

ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ 

ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਫਲ ਇੰਸਾਨ ਜਰੂਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 

ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Inspirational Thoughts in Punjabi

ਭੀੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਮ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ

ਇਕੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਵਰਨਾ ਕਦ ਵਿੱਚ ਤਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸਫ਼ਲਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਘਟਾਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

Inspirational Thoughts in Punjabi

ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਸਬਤੋ ਵੱਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ

Motivational Shayari in Punjabi

Motivational Shayari in Punjabi
Motivational Shayari in Punjabi

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ 

ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਓ ਨਾ

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ

 ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ

ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 

ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ 

ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਖੁਦ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ

ਜੀਵਨ ਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਭੀੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ 

ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Inspirational Quotes in Punjabi

ਮੰਜਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਉੱਮੀਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਖਰਨ ਨਾ ਦੇਵੋ

ਸਫਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 

ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 

ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਣ ਤੋਂ

 ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੁਟਾ ਕਰ ਕੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ

ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਹੈ

Life Motivational Quotes in Punjabi

Life Motivational Quotes in Punjabi
Life Motivational Quotes in Punjabi

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ ਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 

ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ

Motivational Thoughts in punjabi

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ 

ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ

ਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕੱਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਬਲਕਿ ਆ ਸੋਚੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਮ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਕਾਬਿਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ

ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ 

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਕਰੋ

ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਆਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗੀ

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ

Motivational Quotes in Punjabi

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ 

ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਲਸੀ, ਡਰਪੋਕ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ

ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਹੋ

ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਛੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋ

ਨਹੀ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ

ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਆਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ

Motivation Quotes in Punjabi for Success

Motivation Quotes in Punjabi for Success
Motivation Quotes in Punjabi for Success

ਕਿਵੇਂ ਕਿਹ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਇਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ Hang ਹੋ ਜਾਉ

. ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ Time ਖੜ ਕੇ ਨੀ ਤੇਰਾ 

aam jeha ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ Brand ਹੋ ਜਾਉ.

ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ

ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ

ਪੁਛਾ ਦੱਸਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਦੇ ਨੇ

ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ

ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਸਾਡੇ ਦਿਲ , ਕਲੇਜੇ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਨੇ

 ਜਖ਼ਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ,ਜਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਨਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ,ਭਾਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏ

ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.

Motivational Quotes in Punjabi

ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚਲਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤਾ…ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਬਿਖਰ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਖਰ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ,

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ 

ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ।

ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ

 ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Motivational Quotes in Punjabi

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਅਜੇ ਕੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹਾਂ..

ਪਰ ਜਦੋ ਕੱਚ ਦਾ ਆਇਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਮਾਨਾ ਦੇਖੇਗਾ

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁਆਉਣਗੇ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ

ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 

ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜਵਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ,

 ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੋ,

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ

ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਾ ਫੜਾਉ।।

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚੋ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੂਹਾ 

ਖੜਕਾਓਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ |

You May Also Like❣️

Best Life status in Punjabi

Best Attitude Status in Punjabi

Best Alone Status in Punjabi

Best Sad Status in Punjab

Motivational Quotes in Punjabi for Students

Motivational Quotes in Punjabi for Students
Motivational Quotes in Punjabi for Students

ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾਂ, 

ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਦੀਂ ਏ 

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਜਾਲੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਦੈ ਨੀਂ।

ਮਹੱਤਵ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ

ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦਲੇਰ ਬਣਦੇ 

ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਬਣਦੇ

ਬਾਰ- ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਢਾਈ ਬੱਸ

ਡਿੱਗ-ਡਿੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ.

Motivational Quotes in Punjabi

ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਓਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ

 ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ

 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲਗਦੀ ਓਹਨਾ ਦੀ

 ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ

ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ , ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ

ਚਾਹੇ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ , ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ

ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ

ਬਸ ਫਿਰ ਮੈ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ!

Motivational Quotes in Punjabi

ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ 

ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ

 ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਵੇ

ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਦੁਸਮਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਲੜਇਆ ਜਾਵੇ 

ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਮਜ਼ਾਬ ਹੋਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨ ਗਏ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਜਰਬੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸੇ ਜਬਾਨੋ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਜਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐਵੇ ਨਈ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਸਫਲਤਾ, ਆਲਸ ਪੱਲੇ ਹਾਰ  ,

 ਆਕੜ ਪੱਲੇ ਔਕੜਾਂ,  ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 

Motivational Quotes in Punjabi

ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਫ਼ਰਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ,

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਭੇਤ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਮਾਂ,

ਵਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 

ਇੱਕ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ!

ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ

ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ

ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ

You May Also Like❣️

Best Punjabi Status

Best WhatsApp Status in Punjabi

Best Love Status in Punjabi

Inspirational Quotes in Punjabi Language

Inspirational Quotes in Punjabi Language
Inspirational Quotes in Punjabi Language

ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਾਮਯਾਬੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ

ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕਿ ਹਰ

ਦਿਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕੋਸ਼ਿਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਜਰਬਾ

ਦੋਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੳੁਂਣਾ ਸਿਖਾਉਦਿਅਾਂ ਹਨ.

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਏ ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ 

 ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ 

Motivational Quotes in Punjabi

ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਦਾ

ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਗ਼ਮਾਂ, ਹਾਸਿਆਂ,

ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Motivation Quotes in Punjabi

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ 

ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ

ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਸੀ ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ,

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ

Motivation Quotes in Punjabi

ਕਿਸੇ ਪਿਛੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ 

ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀਨਾ ਸਿਖੋ

ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

Motivational Quotes in Punjabi

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਂਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ

ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ

ਕਿੰਝ ਜੀਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਸੱਜਣਾ

ਇਹ ਅਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ

Motivation Quotes in Punjabi

ਹਰ ਵਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸ਼ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ

Motivation Quotes in Punjabi

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ

Contusions

Friends, please tell us in the comment box how you liked our Best Friends Status in Punjabi post. If you liked this post of ours, then do share this post with your friends on WhatsApp, Facebook, Instagram or other social media networks. Thank you!

Leave a Comment