100+ Best Friends Shayari in Punjabi | Dosti, Yaari Attitude Status, Quotes, Shayari in Punjabi

Hello friends, welcome to Best Friends Shayari in Punjabi today. We hope you will like this post of ours very much. Friendship is the sweetest relationship in the world. Friendship is the only relationship maintained without any selfishness. There are some very special friends in everyone’s life.

With whom we can share all our things which we are not able to do with our family members. Friends are the ones who support us first and foremost in our happiness and sorrow. Come on friends, now let’s start reading this Friendship Shayari in Punjabi.

Friends Shayari in Punjabi

Friends Shayari in Punjabi
Friends Shayari in Punjabi

 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ੂਕਾ ਵਾਂਗੂ, ਚਲਦੇ ਬੰਦੂਕਾ ਵਾਂਗੂ

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਟਕੂਏ ਤੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਤਾ ਕਲੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ

ਖੱਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦਾ

ਜੇ ਵਿਕੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਯਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ 

ਲੀਰਾਂ ਕੱਠੀਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ 

ਇਹੀ ਫਰਕ ਏ, ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, 

ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਦੇ ਹਸਾਇਆ ਨੀ,

ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਵਾਇਆ ਨੀ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ

ਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ।

ਖੌਫ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ

ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ

ਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਟਾਹਣੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਫੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਂਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ’ 

ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ’ 

ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੁਟਦੇ ਨਜ਼ਰੇ ਫੁਲਨੇ 

ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੌਂਦਾ ਗੱਲ ਨਾ

ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਗੇ

ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ

ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਐ

ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਐ

ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀਂ 

ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਕਮਲੀਏਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਂ.

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਇੱਕਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ 

ਯਾਰੀਆ ਹੀ ਕਮਾਈਆ ਅਸੀ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨਹੀ

ਜੇ ਵਿਕੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ

ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।

Best Love Friendship Shayari in Punjabi

Friendship Shayari in Punjabi
Friendship Shayari in Punjabi

ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੀਰ ਕਦੇ, ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੱਖਤ ਹਜਾਰੇ ਮੈਂ

 ਜਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲ੍ਹਾ ਯਾ ਮੰਗੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ।

ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਠੀਅਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਰਖੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਲਊਂਗੀ . 

ਜੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਹਿ ਲਊਂਗੀ

ਜੇ ਵਿਕੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ

ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨੀ

ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ

ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ

ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ

ਰੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕੁੰਢੀ ~ਮੁੱਛ ਦੇ ਲਾਈਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੇ ਬੱਲੀਏ

ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਚੱਕਵੇਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੀਏ

ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨੀ ਹੁੰਦੇ , ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 

ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰੀ ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ, “ਫੇਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਰਫਤਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਈਉ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਬੇਸ਼ਕ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ,

ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਗਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ 

ਬਾਂਝ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡ ਖਾਵਣ ਨੂੰ,

ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ

 ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ

ਲੋਕ ਖੁਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਇੱਕਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ 

ਯਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਅਸੀ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ

ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਚੰਦਰਾ

ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆਂ

ਛੱਡਤੇ ਚੱਕਰ ਨੱਡੀਆਂ ਦੇ

ਬਸ ਯਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਂ.

ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ

ਬਸ ਚੰਗ ਯਾਰ ਹੀ ਕਮਾਏ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਪਰਿੰਦੇਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਚ ਨਹੀਂ 

ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ

ਕੲੀ ਕਰਦੇ ਤਾਰੀਫਾ ਕੲੀ ਸੜਦੇ

ਡਰ ਲਗਦਾ ੲੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋ

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਹਾਣੀੳੁ

ਪਰ Yaar ਨਹੀੳੁ ਮਿਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋ

ਯਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ 

ਲੀਰਾਂ ਕੱਠੀਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ 

Yaari,Dosti Shayari in Punjabi

Dosti Shayari in Punjabi
Dosti Shayari in Punjabi

ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਨੋ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਉਹਨਾ ਯਾਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਬੱਚੋ,

ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ,

ਨਾਲ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ,

ਨਖਰੇ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਵਰਗੇ .

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਹੜ ਵਰਗੀ ਤੇ

ਯਾਰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੇ

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਨਾਲ 

ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਕਿਉਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 

ਆਸ਼ਕ ਚੋਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ

ਇੱਕ ਲੁਟਾਵੇ ਦੂਜਾ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਸਭ ਕੁੱਛ ਤੇਰਾ

ਟੇਕੇ ਮੱਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਕਿਥੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ 

ਦੁੱਖ ਦੱਸਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ 

ਹੱਸ ਕੇ ਘੱਟਦੇ ਨੇ ! ਹੱਸ ਕੇ ਘੱਟਦੇ ਨੇ

ਆਸਮਾਨ ਤੋ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਰੱਬਾ ਸਦਾ ਆਵਾਦ ਰਹੇ,

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੋਈੇ ਯਾਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ

ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਡ ਨੀ ਸਕਦਾ

ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਹਾਰਾ

ਅਹਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਨੀ ਸਕਦਾ

ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾਰੀਆਂ

ਇਹੀ ਫਰਕ ਏ, ਦੋਸਤੀ

ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ

ਨੇ ਕਦੇ ਹਸਾਇਆ ਨੀ,

ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਵਾਇਆ ਨੀ

ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਰੱਖਣਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀ 

ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ 

ਯਾਰਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤਾਂ 

ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

 ਚਾਹਤ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੈ ‘ ਖੁਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ

ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੌਰ’ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਜਾਏ

ਕਦੇ- ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤਾ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਦੇ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ

ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਬੁਾੳਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 

ਉਹ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

Attitude Friends Shayari in Punjabi

Yaari Shayari in Punjabi
Yaari Shayari in Punjabi

ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ

ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ

ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਨਾਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ

 ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਖਰੇ

 ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ

ਤ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ 

ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੂਣ ਵਾਂਗ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੀਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

ਜੋ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰ ਨਾ 

ਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਕੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ

ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,

ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਗੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਓ 

ਮੋੜਦੇ ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੋੜਕੇ

ਮੋਢੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ।

 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਬਣਗੀ ਰਡਾਰ ਨੀ ,

 ਰੰਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਨੀ

ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ

ਢਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ

ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਵਰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਬਾਪੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਿਸਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਸਲਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਯਾਦ ਹੈ, 

ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ

ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

Friendhip Shayari in Punjabi 2 Line

Friendship Shayari in Punjabi
Friendship Shayari in Punjabi

ਅਸੀ ਝੂਠੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਝੂਠ ਤੈਨੂੰ 

ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ 

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ

ਜੰਗ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ,

ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ

ਕਾਹਤੋਂ ਡਰ-ਡਰ ਲਾਉਨੀ 

ਐਂ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 

ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ

ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ

ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਕਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ

ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕੇ 

ਨਾਉਹ ਯਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ 

ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕੇ ਨ

ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ,

ਪਿਆਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਲਈ.

ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਕੇਲੇ ਖੇਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ 

ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਨੀ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਵਰਗਾਘੁੱਟ

 ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਦੁ

 ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣਗੇ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

Best Friends Quotes in Punjabi

Friends Quotes in Punjabi
Friends Quotes in Punjabi

ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਹੈ

ਨੀ ਤੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ,ਬੀਬਾ ਕਰ ਲੈ ਪੜਾਈਆਅਸੀ 

ਡੁੱਲ ਦੇ ਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਵਾਰੀ, ਯਾਰ ਸਿਰੇ  ਦੇ ਮਲੰਗ, 

ਬੀਬਾ ਖੰਘ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਨਹੀਓਂ ਪੁੱਗਦੀ ਪਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ

ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੂਟਾ ਹੈ

ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ,

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋ

ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਯਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਰਾਂ

 ਕੱਠੀਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ

 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ

ਓਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ,

ਹੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ 

ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, 

ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਆਰਥੀ ਦੋਸਤ ਨਾ ਸਮਝੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾ ਨਾ ਲਗਾਓ

ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਵਿਕੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ

 ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ

 ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ 

ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ਉਹ ਉਮਰ ਜੋ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 

ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ,

ਪਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤੀ

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਦ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ,

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

Best Friends Status in Punjabi

Friends Status in Punjabi
Friends Status in Punjabi

ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਿਹਫਿਲ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ , 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ , .. ਨਾ ਮਿਲਿਆ 

ਸੀ, ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ . ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਦੋਸਤ , 

ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਕਲੇ

ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ

 ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ

 ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਅਪਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,

ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ

​​ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਯਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਈ ਸਿੱਖਿਆ।। ਦੂਜਾ 

ਕੰਮ ਮੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ

ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਾਥ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਥ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਹੋ,

 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ

ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਿਕੰਨੀ ਅਜੀਬ ਏ??? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 

ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਏ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਿਆ?

ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ

You May Also Like❣️

Best Punjabi Status

Love Status in Punjabi

Sad Life Status in Punjabi

WhatsApp Status in Punjabi

Instagram Status in Punjabi

Friendship day Yaari Shayari in Punjabi

Yaari Shayari in Punjabi
Yaari Shayari in Punjabi

. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਖੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!

ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖ।

ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ,

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ.

ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ।

ਜੱਟਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ

 ਜਾਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ

ਬੇਗੀਆਂ ਤਲਾਸ਼

 ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ੇ

 ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ.

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ,

ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆ.

ਇੱਕ ਯਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ

 ਈ ਸਿੱਖਿਆ।। ਦੂਜਾ ਕੰਮ

 ਮੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ

ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ

ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਥੋੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

You May Also Like❣️

Life status in Punjabi

Friends Status in Punjabi

Attitude Status in Punjabi

Alone Status in Punjabi

Sad Status in Punjab

Contusions

Friends, please tell us in the comment box how you liked our Best Friends Shayari in Punjabi post. If you liked this post of ours, then do share this post with your friends on WhatsApp, Facebook, Instagram or other social media networks. Thank you!

Leave a Comment